web analytics

Дито Металуъркс ООД" сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

"Дито Металуъркс ООД" е машиностроителна фирма с опит в общото машиностроително производство и металообработване.

Газо - кислородно рязане

Mеханична обработка (струговане, фрезоване, свредловане)
дасдасдсадас

Заваръчни дейности – МИГ/МАГ и ЕДЗ
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram