web analytics

Изработване на машинни елементи на промишлени и селскостопански машини по документация на клиенти.

Ремонт и модернизиране на машини и машинни възли.

Изработване на заварени и сглобяеми метални конструкции.

Проектиране чрез CAD/CAM системи.

Бързо и качествено проектиране чрез CAD/CAM системи. Разработване и обработка на конструктивна документация на проекти.Изработване на чертежи на общия вид, работни чертежи, технологични схеми и др.
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram